Nyemission i

Vestum AB

Ej tillgängligt

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser har inkommit om 13,2 MSEK varav 10,7 MSEK har ställts till bolagets förfogande genom inlåning. Därutöver finns garantiförbindelser om ytterligare 5 MSEK vilket innebär att emissionen genom teckningsförbindelser från större aktieägare och garantiåtaganden är säkrad till 18,2 MSEK motsvarande cirka 65 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En kikare

Fyra bra aktier att köpa enligt Börsveckan

Börsveckan har analyserat och gett uppdateringar om nio olika företag och fyra av aktierna får köprekommendationer.