Nyemission i

VärmlandsMetanol AB

Tillverkning av metanol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för både befintliga aktieägare och nya investerare. Befintliga aktieägare har företräde i form av att de garanteras att få tilldelning av 50 aktier, samt 1 aktie för varje 10-tal innehavda aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till VärmlandsMetanol AB hittades