Nyemission i

USWE Sports AB

USWE Sports utvecklar och producerar ryggsäckar och vätskesystem för den internationella sport- och outdoormarknaden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. Varje befintlig aktie berättigar ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

USWE har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets större befintliga aktieägare Fosielund, Hexiron och Tibia avseende sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, totalt cirka 13,8 MSEK, motsvarande cirka 48,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från andra befintliga aktieägare, inklusive personer i Bolagets styrelse och ledning, om cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 10,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsåtaganden uppgående till cirka 16,8 MSEK, motsvarande cirka 58,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Bolaget har därutöver ingått avtal med Fosielund, Hexiron, Tibia och Gluggen Invest AB om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti uppgående till cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 23,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med AB Grenspecialisten och Kerstin Lindell om emissionsgarantier i form av en så kallad toppgaranti uppgående till totalt 5,0 MSEK, motsvarande cirka 17,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För lämnad bottengaranti från Fosielund utgår ingen ersättning. För övriga lämnade bottengarantier utgår kontant ersättning om 5 procent av garanterat belopp. För lämnade toppgarantier utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Tecknings- och garantiåtagandena från Fosielund, Hexiron och Tibia ska i första hand fullgöras genom kvittning mot lån som lämnats till Bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

USWE Sports notering får en neutral rekommendation av analytiker

USWE Sport noterar sig på First North och gör inför detta en noteringsemission. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.