Nyemission i

Twiik AB

Ej tillgängligt

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 41,0 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 4,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 59,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Som ersättning för ingångna garantiåtaganden föreslår styrelsen en riktad nyemission till garanterna om cirka 0,8 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 20 procent av det garanterade beloppet att erläggas genom en riktad nyemission till garanterna.

Uppdatering: Twiiks företrädesemission tecknades till 48,7 % med teckningsrätter och 22,1 % utan. 29,2 % tecknades av garanter.

Garanterna får enligt avtalet betalt i aktier och således kommer en emission på ytterligare 0,8 Mkr att göras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Twiik AB hittades