Nyemission i

Twiik AB

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per en (1) innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. där varje unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,1 Mkr samt emissionsgarantier om cirka 3,3 Mkr.

Varje Teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under perioden tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 SEK (kvotvärdet) och högst 2,00 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Twiik AB hittades