Nyemission i

Twiik AB

Ej tillgängligt

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Twiik noteras på First North den 25 maj 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 Mkr (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 Mkr samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 Mkr) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Twiik AB hittades