Nyemission i

Trimera AB

Ej tillgängligt

Trimera stödjer dotterbolagens verksamheter som är uppdelade i stenhusproduktion, försäljning av byggvaror, åkeriverksamhet, fastighetsförvaltning, och entreprenadarbeten, för att därigenom erbjuda en helhetslösning för kunder inom byggsektorn. Trimera AB hette tidigare Roxi Stenhus Gruppen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Erbjudandet är garanterat till 100 procent genom teckningsförbindelser från huvudägarna samt garantiförbindelser från externa garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Trimera AB hittades