Nyemission i

Trig Media Group AB

Ej tillgängligt

Trig skall utveckla och driva en social nätverksplattform med huvudinriktning på hälsa och livsstil. Trig Media Group AB hette tidigare MobiCard Media Group AB. MobiCard Media Group AB hette tidigare Radio Frequency Investment Group Sweden AB, samt innan det Office Provider Sweden AB, och innan det Mennta Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utav skulderna utgör merparten, 5 700 000 kr (motsvarande 95 000 000 nyemitterade aktier) överenskommen tilläggsköpeskilling för förvärvet av MobiCard AB, jfr pressmeddelande 2010-12-15. Övrigt skuldbelopp avser förvärv av medieexponering och övriga marknadsföringskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Magnus Hedman presenterar Trig

Det sociala nätverket Trig noterades nyligen på Aktietorget. Företagets operativa VD Magnus Hedman presenterar bolagets verksamhet den 17 september på Aktietorgets Torgdag i Stockholm.

Trig.com noteras på Aktietorget

Det sociala nätverket Trig.com noteras på Aktietorget. Det sker via ett omvänt förvärv där Mobicard Media Group AB köper Trig Entertainment AB från Cellpoint Connect AB.