Nyemission i

Treflex Holding AB

Ej tillgängligt

Treflex Holding äger sex olika bolag. Fem av bolagen tillverkar och säljer livsmedel med lokal anknytning. Trelfex äger även ett mindre pensionat.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för både aktieägare och de som ännu ej är ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägarna Sören Lindvall och Ingemar Andersson går tillsammans in med 1,2 Mkr, vilket gör att minsta beloppet för att emissionen ska fullföljas är säkrad. Treflex planerar att notera sig på en mindre lista under 2010/2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Treflex Holding AB hittades