Nyemission i

Transferator AB

Ej tillgängligt

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i Transferator erhåller för varje 1 innehavd aktie serie A 1 teckningsrätt serie A respektive för varje innehavd aktie serie B 1 teckningsrätt serie B. Det krävs 5 teckningsrätter serie A för att teckna 1 ny aktie serie A samt 5 teckningsrätter serie B för att teckna 1 ny aktie serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägarna och tillika styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke har lämnat teckningsförbindelser avseende sina respektive ägarandelar vilka sammantaget uppgår till 21,86% av kapitalet. Samma aktieägare har även ställt ut en emissionsgaranti, upp till emissionens högsta belopp, att till lika delar mellan sig teckna samtliga aktier vilka inte tecknas med företrädesrätt inom ramen för nyemissionen. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning och för garantin utgår en ersättning om 5 % på garanterat belopp.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transferator AB hittades