Nyemission i

Transfer Group AB

Ej tillgängligt

Transfer Group är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och arbetsgivare. Genom sin portal underlättar Transfer Jobb matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden. Transfer Group AB hette tidigare Transfer Service Group AB. Transfer Service Group AB hette tidigare Transfer Jobb AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppet för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

5 Mkr av emissionen är säkerställt via ett garantiåtagande.

Transfer Group planerar att notera sig under sommaren 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transfer Group AB hittades