Nyemission i

TracTechnology AB

Ej tillgängligt

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Företaget meddelade den 24 maj 2012 att företrädesemissionen inte blir av. De skriver "Med anledning av de förhandlingar som pågår beträffande alternativa finansieringslösningar har styrelsen för TracTechnology beslutat att ej genomföra den tidigare annonserade företrädesemissionen. Bolaget förhandlar om alternativa lösningar för att säkra den fortsatta finansieringen samtidigt som samtliga aktieägares intressen på bästa sätt tas tillvara och utspädning minimeras."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TracTechnology AB hittades