Nyemission i

Tilgin AB

Ej tillgängligt

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget planerar en notering på Stockholmsbörsen under 2006, tidigare har hösten 2006 nämnts.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tilgin AB hittades