Nyemission i

Tilgin AB

Ej tillgängligt

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. Tre befintliga aktier i Tilgin berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av olika serier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget får in ytterligare 67 Mkr om teckningsoptionerna används. Erbjudandet är fullt säkerställt genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier utställda av 18 parter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tilgin AB hittades