Nyemission i

Tilgin AB

Ej tillgängligt

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad i sin helhet av bolagets tre största aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tilgin AB hittades