Nyemission i

Tigran Technologies AB

Ej tillgängligt

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Teckningsanmälan utan företrädesrätt mottages också.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget har som mål att noteras under 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tigran Technologies AB hittades