Nyemission i

Th1ng AB

Ej tillgängligt

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till säljarna av IIOOTE AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

TH1NG AB förvärvar samtliga aktier i IoT-plattformsleverantören IIOOTE AB; en konkurrerande plattforms- och tjänsteleverantör med verksamhet i Sverige och Tyskland. Köpeskillingen för förvärvet består av en kontant betalning om 1 500 000 kronor samt 1 000 000 aktier i TH1NG som emitteras till säljarna i en kvittningsemission till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Th1ng AB hittades