Nyemission i

Texas Onshore AB

Ej tillgängligt

Olje- och gasprospektering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt. Vid överteckning kommer tid för anmälan och betalning beaktas.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Texas Onshore AB hittades