Nyemission i

Systemhus AB

Ej tillgängligt

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

1 befintlig aktie ger 1 uniträtt. 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit för 2 kr. 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att i december 2011 teckna 1 ny aktie för 55 öre.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 februari till den 4 mars 2011. Emissionen är på 4,7 Mkr, samt om de medföljande teckningsrätterna används under december 2011 så får företaget in ytterligare 4,56 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Systemhus AB hittades