Nyemission i

Syncro Group AB

Syncro Group är verksamt inom gig-tjänster och SaaS-bolag. Syncro Group AB hette tidigare Gigger Group AB. Gigger Group AB hette tidigare True Heading AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. Aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sju (7) teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelsen har varit i kontakt med de största ägarna och de har uppgivit att de avser stödja emissionen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 juni 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Syncro Group AB hittades