Nyemission i

Sydsvenska Hem AB

Ej tillgängligt

Sydsvenska Hem äger fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet består av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie i ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ingått avtal om tecknings- och garantiåtaganden med ett urval av Bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sydsvenska Hem AB hittades