Nyemission i

Streamify AB

Ej tillgängligt

Streamify erbjuder en online-baserad plattform som kombinerar livesändning och e-handel inom bland annat nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Streamify noteras på Spotlight den 25 januari 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 7,30 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 25 november 2021 till och med den 16 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Streamify AB hittades