Nyemission i

Stormfågeln AB

Ej tillgängligt

Stormfågelns affärsidé är att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och bränsleeffektiva lösningar för drivlina och skrovform till båtar och fartyg mellan 10 och 50 meter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Noteras på Aktietorget den 21 december 2005. Emissionstiden förlängd från den 30 november till 8 december.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Stormfågeln AB hittades