Nyemission i

Stormfågeln AB

Ej tillgängligt

Stormfågelns affärsidé är att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och bränsleeffektiva lösningar för drivlina och skrovform till båtar och fartyg mellan 10 och 50 meter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1 B-aktie per 10 A- eller B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De sex största aktieägarna i bolaget kommer att teckna sig för minst 3 miljoner kr. Huvudägaren Torbjörn Eriksson tecknar sig för minst 1 miljon. De övriga fem tecknar sig fullt ut.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Stormfågeln AB hittades