Nyemission i

Stille AB

Ej tillgängligt

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, till bl.a. befintliga aktieägare Linc AB, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, ShapeQ, Aktia Fund Management Company Ltd, Healthinvest Partners AB, Ramhill AB, Schroders och Odin Fonder såväl som nya investerare bestående av Impilo AB och fonder som förvaltas av Berenberg AM, varav Impilo AB, genom ett helägt dotterbolag. Impilo tecknar 220 Mkr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses användas för att finansiera förvärvet av Fehling Instruments GmbH & Co. KG och Fehling Verwaltungs GmbH.

Linc AB kommer inneha cirka 22,9 procent av aktierna och rösterna i Stille.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Stille AB hittades