Nyemission i

Stayble Therapeutics AB

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Stayble Therapeutics IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Stayble Therapeutics gör en IPO på First North, analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som tål risk.