Nyemission i

Star Vault AB

Ej tillgängligt

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För varje fem 5 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca 2 800 000 SEK, vilket motsvarar cirka 54 procent av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Star Vault gör sig redo att ta plats på världskartan

Star Vault närmar sig lanseringen av sitt nya stora onlinespel. En garanterad emission på 4,2 Mkr ger bolaget finansiell frihet med att färdigställa och lansera spelet. Aktiviteten för bolagets befintliga spel har ökat sedan coronaviruset brett ut sig. Intervju med vd Henrik Nyström.

Star Vault gör sig redo för sin nästa generation av spel

Spelföretaget Star Vaul har drivit sitt spel Mortal Online under många år. Nu gör företaget en nyemission för att gå över till en ny generation av spelmotor som kommer att användas i tre av dess kommande spel, Mortal Online 2, Mortal Royal och Kitten’d. Intervju med vd Henrik Nyström.