Nyemission i

SStar Gold Resources AB

SStarGold är ett svenskt gruv- och stålbolag med verksamhet i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion av stål i staden Gaj belägen inom Orenburg-regionen och prospektering och produktion av guld, främst i Kadarområdet beläget inom Transbajkalregionen. SStar Gold Resources AB hette tidigare Voxema AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Löpande teckning.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För varje aktie man tilldelas har man även rätt att teckna en teckningsoption utan kostnad, vilken kan användas för att teckna en ny aktie (annorlunda upplägg, men det är så det presenteras). Perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna infaller mellan den 1 januari 2019 och den 31 oktober 2019. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för SStarGolds aktie under tio handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt på 25 procent, dock aldrig lägre än 5,00 SEK och ett högsta lösenbelopp på 10,00 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SStar Gold Resources AB hittades