Nyemission i

SSAB AB

Ej tillgängligt

SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål. SSAB AB hette tidigare SSAB Svenskt Stål AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vissa nuvarande ägare har förbundit sig att teckna sammanlagt 25 % av nyemissionen. Utöver det har ägare motsvarande 15 % uttalat sig positiva till nyemissionen. Deutsche Bank har i avtal med SSAB åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas och betalas av andra.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SSAB AB hittades