Nyemission i

Sportamore AB

Sportamore är en sportbutik på internet med målet att erbjuda marknadens bredaste varumärkesportfölj, djupaste utbud samt kunna erbjuda bästa tänkbara service. Sportamore AB hette tidigare Sportamor AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt. Företaget vill ha spridning på sina aktier och även institutioner som ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sportamore gör en nyemission på 50 Mkr och kan även använda en övertilldelningsoption på 20 Mkr. Företaget listas på First North under oktober 2012.

OBS! Angivna datum är en uppskattning, exakta datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Datum är nu bestämda. Priset per aktie har justerats från 37 kr till 34 kr.

Befintliga aktieägare och externa investerare har förbundit sig att teckna och betala för nya aktier till ett belopp om cirka
44,9 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sportamore AB hittades