Nyemission i

SpectrumOne AB

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:9

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är helt garanterad. Teckningsförbindelser från huvudägare har lämnats om teckning motsvarande cirka 800 tkr. Vidare har ytterligare garantiåtaganden om 7,5 mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SpectrumOne AB hittades