Nyemission i

Sorubin AB

Ej tillgängligt

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sorubin överväger en framtida notering av aktien.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sorubin AB hittades