Nyemission i

Smart Eye AB

Ej tillgängligt

Smart Eye erbjuder olika produkter och system för ögonföljning, vilka kan användas inom bil-/transportbranschen, fly/försvar, IT/konsumentelektronik och i medicin/sjukvård.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Villkor för företrädesemissionen ska beslutas den 24 januari 2023.

Bolaget har säkrat teckningsförbindelser och avsikter om att teckna aktier från vissa befintliga aktieägare, bland annat Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Consensus Asset Management, Vasastaden och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om sammanlagt cirka 117 miljoner kronor, motsvarande cirka 36 procent, varav cirka 38 miljoner kronor är teckningsförbindelser och cirka 79 miljoner kronor är avsiktsförklaringar om att teckna aktier, motsvarande cirka 12 procent och cirka 24 procent respektive av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelseledamöter och personer i ledningen, med ett innehav om cirka 9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst den likvid de erhåller från försäljning av teckningsrätter som motsvarar upp till 7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 209 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut säkerställd av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden.

Uppdatering: Emissionen är på 324 Mkr och ca 65 % är säkerställd på förhand.

Uppdatering: Emissionen är säkerställd till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad notering för Smart Eye – Intervju med VD

Det blev en lyckad notering för eye tracking-företaget Smart Eye. Intervju med VD dagen efter noteringen.

Elva företag som ska notera sig på börsen

Engelska Skolan, EyeOnID, Cognosec och WilLak noterar sig här och nu. Smart Eye, Lindorff, Biovica, Axxonen Properties, Acarix, Gapwaves och Spintso under fjärde kvartalet och 2017.