Nyemission i

Smart Eye AB

Ej tillgängligt

Smart Eye erbjuder olika produkter och system för ögonföljning, vilka kan användas inom bil-/transportbranschen, fly/försvar, IT/konsumentelektronik och i medicin/sjukvård.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Affectiva, Inc.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vederlagsaktierna kommer att betalas genom en initial emission av 2 015 626 aktier som kommer att emitteras i samband med tillträdet av Förvärvet, medan de resterande 339 042 aktierna (de “Uppskjutna aktierna“) kommer emitteras i delar om 84 301 aktier (den “Första delen av de Uppskjutna aktierna“) och 254 741 aktier (den “Andra delen av de Uppskjutna aktierna “) vilka kommer emitteras ett respektive två år efter Förvärvets tilllträde. De Uppskjutna aktierna kommer att emitteras till totalt 11 aktieägare i Affectiva, varav 7 anses vara nyckelanställda. Utav de 2 015 626 initialt emitterade Vederlagsaktierna kommer upp till 168 599 att säljas efter Förvärvets tillträde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckad notering för Smart Eye – Intervju med VD

Det blev en lyckad notering för eye tracking-företaget Smart Eye. Intervju med VD dagen efter noteringen.

Elva företag som ska notera sig på börsen

Engelska Skolan, EyeOnID, Cognosec och WilLak noterar sig här och nu. Smart Eye, Lindorff, Biovica, Axxonen Properties, Acarix, Gapwaves och Spintso under fjärde kvartalet och 2017.