Nyemission i

Sivers Semiconductors AB

Ej tillgängligt

Sivers Semiconductors är ett teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och?telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors AB hette tidigare Sivers IMA Holding AB. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:13. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom företrädesemissionen på 20,4 Mkr så kan företaget använda en övertilldelningsoption på 3,6 Mkr.

Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare, som lämnat teckningsförbindelser, samt av ett garantikonsortium.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sivers IMAs nyemission blir kraftigt övertecknad

Sivers IMAs pågående nyemission kraftigt övertecknad enligt källor till nyhetsbyrån FinWire. Övertilldelningsoption kommer att användas.

Kursraketen Sivers IMA presenterar sig

Den 30 oktober presenterar sig kursraketen Sivers IMA i Stockholm, tillsammans med noteringskandidaten Kiwok samt Senzime och Safe at Sea.