Nyemission i

Sivers Semiconductors AB

Ej tillgängligt

Sivers Semiconductors är ett teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och?telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors AB hette tidigare Sivers IMA Holding AB. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett mindre antal investerare som innan inte är aktieägare eller har koppling till bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Denna riktade emission görs i samband med att Sivers IMA även gör en företrädesemission. Orsaken till att man i denna emission frångår företrädesrätten är att de nya investerarna anses vara av betydelse för Bolagets framtida kapitalförsörjning och kommer att garantera företrädesemissionen.

Obs, datumen är en uppskattning, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sivers IMAs nyemission blir kraftigt övertecknad

Sivers IMAs pågående nyemission kraftigt övertecknad enligt källor till nyhetsbyrån FinWire. Övertilldelningsoption kommer att användas.

Kursraketen Sivers IMA presenterar sig

Den 30 oktober presenterar sig kursraketen Sivers IMA i Stockholm, tillsammans med noteringskandidaten Kiwok samt Senzime och Safe at Sea.