Nyemission i

Signatur Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter AB hette tidigare Deflamo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Planerar en notering på Nordic MTF i början av 2008. Uppdatering: Teckningstiden förlängs med en vecka till den 19 december.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Signatur Fastigheter AB hittades