Nyemission i

Signatur Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter AB hette tidigare Deflamo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10 för A- respektive B-aktie. För varje tvåtal tilldelad aktie erhålls även en option med teckningskurs 3 kr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Signatur Fastigheter AB hittades