Nyemission i

Signatur Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter AB hette tidigare Deflamo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Johan Thorell, Jan Blomquist och Pär Stenstierna genom bolag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt med nyemissionen har Almi beviljat ett lån på 2,5 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Signatur Fastigheter AB hittades