Nyemission i

Signatur Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter AB hette tidigare Deflamo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. Ägare av aktier av serie A och B skall ha företrädesrätt att teckna 3 nya B-aktier för varje 4 befintliga aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är i sin helhet garanterad. Teckningsförbindelser och garantier har erhållits från bolagets större ägare och styrelse, uppgående till drygt 20 procent av emissionsbeloppet. Resterande belopp garanteras av ett garantikonsortium som är samordnat av bolagets rådgivare G&W Kapitalförvaltning AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Signatur Fastigheter AB hittades