Nyemission i

SHT Smart High-Tech AB

Ej tillgängligt

SHT:s affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande process know-how för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 26 juni 2024 inledde SHT Smart High-Tech en riktad emission på 80 Mkr.

Uppdatering: SHT Smart High-Tech fick in 90 Mkr till 22 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 18 % mot stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Affärsvärlden ger en teckna-rekommendation till SHT:s noteringserbjudande

SHT Smart High-Tech gör en IPO på Spotlight. Affärsvärlden har gjort en analys och ger en teckna-rekommendation.