Nyemission i

Sharpview AB

Ej tillgängligt

Erbjuder sjukhus och fristående kliniker bildoptimeringssystem som möjliggör stråldosreduktion, snabbare diagnos, ökad patientsäkerhet och kostnadsreduktion. Detta gäller inom de flesta delar av medicinsk bilddiagnostik, framförallt inom datortomografi (CT1), fluoroskopi, konventionell röntgen samt magnetresonans (MR).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget gör även en riktad kvittningsyemission till ContextVision AB på 7,5 Mkr till kursen 3,50 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sharpview AB hittades