Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:9. 1 aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 9 teckningsrätter berättigar till teckning av 4 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker 13-22 januari 2010. Handel med BTA påbörjas den 13 januari 2010 och pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades