Nyemission i

Senzime AB

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:8.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets huvudägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades