Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga ägare som tillsammans innehar omkring 50 procent av aktierna har uttalat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 4 Mkr användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades