Nyemission i

Senzime AB

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt fyrtal (4-tal) befintliga aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare med drygt 50 procent av bolagets röster och kapital har uttryckt sin avsikt att delta i emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades