Nyemission i

Senzime AB

Ej tillgängligt

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Befintliga aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 4 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett flertal delägare, inklusive Adam Dahlberg (styrelseordförande) och Ulf Lindskog (styrelseledamot), har uttryckt avsikt att tillsammans teckna sig för omkring 900 000 aktier i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Senzime AB hittades