Nyemission i

Sensys Gatso AB

Ej tillgängligt

Sensys Gatso utvecklar, producerar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Sensys Gatso hette tidigare Sensys Traffic AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare som representerar 13 procent av kapital och röster har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns bolagets största ägare Tibia Konsult samt styrelsen i sin helhet. Därutöver har aktieägare som representerar 5% av kapital och röster lämnat en avsiktsförklaring att teckna sin andel av nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Sensys Traffic i samband med nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sensys Gatso AB hittades