Nyemission i

SensoDetect AB

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

SensoDetect har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om totalt 72 000 aktier (720 000 SEK) samt teckningsåtagande om 117 500 aktier (1 175 000 SEK); sammanlagt 1 895 000 SEK. SensoDetect noteras på Aktietorget den 24 november 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SensoDetect AB hittades