Nyemission i

Sensavis Holding AB

Ej tillgängligt

System för interaktiv 3d-visualisering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningstiden förlängd till den 15 juli 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 september 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sensavis Holding AB hittades